AKTIVITETSINFORMASJON

10:30, 21. mars 2018

16:40,

Frøya kultur- og kompetansesenter

Blått Kompetansesenter AS og Trøndelag fylkeskommune inviterer til Algeseminar 21.03.2018.

Tema og foredragsholdere:

Velkommen, intro til seminar og oppsummering med veien videre
– Trude Heggstad, Blått Kompetansesenter AS

Alger i den videregående skolen
– Elisabeth Jensen og Ellen Johansen, Guri Kunna vgs

Dyrking av tare – erfaringer og planer
– Jon Funderud, Seaweed Energi Solutions

Algesatsing
– Brynjar Balstad, Nutrimar Seaweed

Satsing på alger
– Jessica Flores, North Atlantic Seaweed

Høsting, ferdigprodukt og matkurs med alger
– Tove C Fasting, Frøya Tare

Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag
– Ole Jacob Broch, SINTEF

Algesatsing i Nordland og Nordland fylkeskommune sine strategiske satsingsområder
– Heidi Meland, KIGOK

Seaweed is a great aid to well being!
Sigurbjørg Danielsdottir, SjøBjørg

For mer info og påmelding se invitasjon.

« Tilbake til kalender