AKTIVITETSINFORMASJON

00:00, 28. september 2017

Trondheim

Arrangementet HAV – treffpunkt næring og student, er et årlig arrangement hvor studenter møter bedrifter i havbruksnæringen. Næringsklyngen akvARENA har tidligere stått for arrangementet, som nå videreføres av NCE Aquatech Cluster.

Arrangementet, som holdes i lokalene til SINTEF Fiskeri og havbruk, vekker stor interesse fra næringslivet. I 2016 ble det åpnet opp for ytterligere en bedriftsplass for å møte interessen fra næringslivet. Dermed fikk 80 studenter mulighet til å møte 8 bedrifter fra ulike deler av sjømatnæringen. I forkant av arrangementet har linjeforeningene Teknologiporten og Volvox & Alkymistenhatt hatt ansvaret for all kontakt opp mot studentene.

NCE Aquatech Cluster vil ta samarbeidet med studenter og utdanning til et nytt nivå, blant annet ved å bidra til tettere samarbeid rundt bachelor, master og PhD. I tillegg vil klyngen bistå utdanningsinstitusjonene i utviklingen av nye relevante utdanninger som møter næringslivets behov.

Nærmere om program og påmeldingsmulighet kommer til sommeren.

« Tilbake til kalender