Selskapet skal ha fokus på offensive utviklingsmål og utviklingsoppgaver, hvor arbeidet med å initiere og lede gjennomføringen av viktige utviklingsprosjekter er sentralt. Eiere av selskapet er Åfjord kommune (51%), Åfjord sparebank (24%) og øvrig næringsliv.

Åfjord Utvikling AS har et grunnprinsipp som lyder «resultater gjennom menneskelig mobilisering og samarbeid» fordi de er 100% avhengig av en god kobling til lokale og regionale aktører for å kunne innfri utviklingspotensialet til både Åfjord og Fosen.