Aqualyng AS utvikler og selger komplette avsaltningsanlegg basert på membran- og filterteknologi som fjerner saltet i sjøvannet. Dette kalles omvendt osmose. Anleggene inneholder flere patenterte løsninger, blant annet er energigjenvinningssystem som gir avsaltningsanlegg med svært lavt energiforbruk.

Aqualyng arbeider for å bli en teknologisk ledende leverandør av avsaltningsanlegg basert på standardiserte, moduliserte, energiøkonomiske løsninger. Markedsarbeidet retter seg hovedsakelig internasjonalt mot kunder innen industri, turisme, landbruk og offentlig sektor. Selskapet har i dag anlegg i drift i Europa, Afrika og Asia.