Se alle bedrifter

C-FEED AS produserer egg fra hoppekreps som selges til oppdrettere av marine fiskearter. Kundene kan selv ale fram hoppekreps som de kan benytte til fõr i sin oppdrettsproduksjon. I Norge er det først og fremst aktuelt for fiskeartene berggylt, kveite og hummer.

Bedriften ble etablert i april 2014 etter at SINTEF hadde forsket i 10-15 år på oppdrett av hoppekreps, eller copepoder, som er en sentral næringskilde for fisk i alle verdens hav. C-Feed AS flytter fra SINTEF SeaLab der vi har drevet prøveproduksjon siden oppstarten, og skal nå oppskalere vår produksjon i Vanvikan. Resultatene hittil er meget lovende, og C-Feed har allerede startet eksport til kunder i Europa.