Se alle bedrifter

DynaVec er en energisk problemløser. De har løst problemet med sand i maskineriet. Dette gjør det mulig å drive turbiner og produsere energi i områder der dette før har vært umulig eller vanskelig. Bedriften jobber med vannkraft, fornybar energi og rådgiving, i tillegg til at de designer, produserer og installerer utstyr for sine kunder over hele verden.

  • Deres forrentingsidé er å designe, produsere og installere pumper og turbiner i driftsmiljø der sanderosjon og korrosjon er et problem.
  • DynaVec består av høyt kvalifiserte nøkkelpersoner. De har med mange års erfaring innen vannkraft og fornybar energi både nasjonalt og internasjonalt.
  • De leverer turbiner med god virkningsgrad og høy kvalitet. Det gjør de hjelp av egenutviklet designverktøy og solide kompetanse.

De er energisk fordi de får ting til å skje. Energisk henspeiler også på at det er innen energi de har sin spisskompetanse.

Ved hjelp av kompetanse, design og teknologi finner bedriften praktiske løsninger, nye løsninger og bedre løsninger.

DynaVecs løfte er å være en energisk problemløser innen sitt fagfelt.