Se alle bedrifter

Hark Technologies utvikler løsninger for innhenting av målerdata fra de nye smarte strømmålerne som rulles ut både i Norge og Europa. Løsningene gir blant annet tilgang til sanntids strømforbruk og spenningsdata, i tillegg til å gi nyttig informasjon for effektivisering av forbruket, som allerede har identifisert flere kostbare feil i elektriske anlegg.

Produktene Hark Technologies selger vil i første omgang være tilgjengelige for distributører som selger annet smarthusutstyr eller strømovervåking og styringssystemer for næringsbygg, og vil videre bli tilgjengelige for privatbrukere og næringsbrukere gjennom disse partnerne. Bedriften har også løsninger for installatører og nettselskaper som ønsker utstyr for analyse av elektriske anlegg. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.