Se alle bedrifter

Fosen BHT, etablert i 1995, er en bedriftshelsetjeneste som eies og styres av medlemsbedriftene. Fosen BHT ønsker å være en samarbeidspartner i det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet hos bedriftene. Alle private bedrifter og virksomheter i offentlig forvaltning i regionen kan få medlemskap i Fosen BHT.

Fosen BHT har hovedkontor i Vanvikan og et avdelingskontor på Brekstad.

De kan bl.a. bistå samarbeidsbedriftene med:

 • Arbeidsmiljøkartlegginger
 • Sykefraværskartlegging/sykefraværsoppfølging
 • Internkontrollrådgiving
 • Tilrettelegging av arbeidsplassen
 • Info/undervisning om HMS-arbeide
 • Målrettede helseundersøkelser
 • Konflikthåndtering
 • Kurs:
  40-timers grunnkurs i arbeidsmiljø
  HMS-kurs for ledere
  Førstehjelpskurs