Industriverktøy AS er et datterselskap i IV Group AS.
Bedriftens spesialitet er fremstilling av støpe-verktøy for plastindustrien, samt maskinering i de aller fleste materialer.
Industriverktøy har over 50 års erfaring og har opparbeidet seg høy kompetanse innen sine spesialfelt.

Maskinparken består av CNC-styrte dreie- og fresemaskiner, og kan i tillegg tilby tjenester innen senke- og trådgnisting samt lasersveising.

Bedriften er sertifisert ihht ISO 9001 og ISO 14001.