Se alle bedrifter

Inrigo AS er en høyt kvalifisert leverandør av produkter, systemer og ekspertise for håndtering av alle former væske.

Vi leverer skreddersydde løsninger for bruk i skip, olje- og gassinstallasjoner, havbruk, energiproduksjon og industrianlegg, samt komplette anlegg for vannforsyning og rensing av avløpsvann.
Inrigo AS står for prosjektplanlegging, modellering og konstruksjon, innkjøp fra underleverandører og produksjon, samt montering av løsningen på stedet.

Selskapet er en del av NCE Aquatech Cluster, og har hovedkontor i Vanvikan like nord for Trondheim.

Selskapet har siden oppstarten i 2008 levert løsninger til olje- og gassutvinning i Nordsjøen. Fra 2011 har selskapet også levert løsninger til flere andre sektorer.

Navnet ”Inrigo” er latin og betyr å håndtere og distribuere væske.