Se alle bedrifter

ITAB selger, utvikler og produserer butikkinnredning og utstyr till butikkjeder innen dagligvare- og faghandel i Norden, Baltikum, Beneluxlandene, Storbritannia, Tyskland, Sentral-Europa og Russland. Ved egne produksjons- og logistikkanlegg på omtrent 150 000 kvm i ti land utvikles og produseres butikkinnredning, kassadisker og entrésystem. Enheter med produksjon, salg, prosjektledelse, installasjon og service finnes i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Baltikum, Storbritannia, Nederland, Belgia, Tyskland og Tsjekkia. I øvrige europeiske land kompletteres den egne virksomhetens med samarbeidspartnere.