Leksvik har lange tradisjoner som industrikommune. Primærnæringene sysselsetter i dag 15% av arbeidsstyrken, offentlig og privat tjenesteyting 28%. Industrien med sine 38% sysselsetter ca. 600 arbeidstakere. Den store andelen av høyteknologiske industribedrifter setter Leksvik i en særstilling, og nærheten til Norges teknologihovedstad Trondheim gir dessuten god grobunn for videre vekst innen dette området.

Kommunen arbeider bevist med å legge til rette for fortsatt positiv utvikling av industrimiljøet