Se alle bedrifter

Fosen Industriforum er et felleskap av industribedrifter med spisskompetanse innen alt fra metall- og plastbearbeiding via produksjon av ulike verktøy, til produksjon av avansert elektronikk og skip. Vi representerer 28 bedrifter med tilsammen over 1 000 ansatte, og med en total omsetning på over 2 milliarder NOK. Fosen Industriforum deltar i Næringsalliansen for Trondheimsregionen (NAT).

Formål:

  • Fosen Industriforum skal fremme og ivareta industriens behov i forhold til kommunale, regionale og nasjonale rammegivere.
  • Fosen Industriforum er opptatt av å øke samarbeidet mellom medlemsbedriftene i begge kommuner.
  • Fosen Industriforum skal stimulere til økt innovasjon og utvikling i eksisterende medlemsbedrifter, samt økt etablering av nye virksomheter.