Se alle bedrifter

Lycro leverer støpte plastdeler til norsk og europeisk industri. Bedriften tilbyr alle stadier av produktutvikling frem til serieproduksjon.

Lycro har høy kompetanse på :
• design av plastdeler og materialvalg
• konstruksjon av tekniske deler og formverktøy i 3D-format
• produksjon og vedlikehold av støpeformer for plast
• sprøytestøping i 22 moderne maskiner i alle størrelser
• Just in time leveranser og prosessoptimalisering

Bedriften er sertifisert etter ISO 9001-200 og miljøsertifisert etter ISO 14001.