Amborneset Matematikkpark er et ressurssenter og skal være lokal attraksjon for stedets befolkning og andre besøkende.

Det er et stort behov for å synliggjøre for allmennheten at matematikk er et meningsfylt, nyttig og spennende fag og derved endre holdninger til faget. Vår plan om å planlegge, designe og bygge matematikkhus/rom vil være et viktig tiltak for å møte disse utfordringene.

Mål

 • Matematikkpark/matematikkrommet skal
 • være et ressurssenter for matematikk
 • inspirere matematisk kreativitet og tenkning
 • oppmuntre interesse og respekt for matematikk
 • spre kunnskap om matematikk og matematikkdidaktikk
 • engasjere næringsliv til å ta ansvar for rekruttering til realfag og løfte realfaglig kompetanse
 • synliggjøre og spre matematikk og matematisk kompetanse i utdanning, kunst og kultur
 • spre glede og undring over matematikk

Tiltak

 • Matematikkpark skal
 • utvikle et konsept for matematikkhus/matematikkrom med utstyr og innhold for alle nivåer fra barnehage til videregående skole, samt voksen opplæring
  produsere egne artikler med idehefter til aktiviteter for matematikklæring ute og inne
 • produsere utstyrspakker for salg
 • lage utstillinger med matematiske tema
 • gjennomføre kurs og kompetanseheving for lærere
 • gi skolene og den enkelte lærer kunnskap om og praktisk hjelp med hva slags undervisning som gir opplæring av høy kvalitet
 • synliggjøre nytteverdien av matematikk både i samfunnet og i klasserommet for å skape mer positive holdninger til faget