Se alle bedrifter

Har du behov for overflatebehandling av dine produkter?

Norsk Coating AS utfører sandblåsing, termisk sprøyting av sink og aluminium samt maling. Når det gjelder maling bruker bedriften i hovedsak epoksy, polyuretan og siloxane, men kan også tilby andre malingstyper.

Primært jobber de med metallkonstruksjoner, men på forespørsel kan andre oppdrag også være aktuelt.

Norsk Coatings spesialitet er sandblåsing og maling av gjenstander som kan fraktes til en av deres avdelinger. Denne overflatebehandlingen kan gjøres i klimastyrte haller i Rissa og i Trondheim.

Bedriften har prosedyrer for å følge NORSOK M-501, ISO 12944 samt en rekke andre prosedyrer, og har flere fagarbeidere og FROSIO-inspektører.