Se alle bedrifter

Rissa kraftlag SA er et lokalt forankret energiselskap eid av kundene.  Kjernevirksomheten er Kraft, Elektro, IKT, Bredbånd og annen virksomhet som kan bidra med positive merverdier til bedriftens eiere og lokalsamfunnets utvikling. Tjenestene de tilbyr er lokal energiforsyning, elektrikere (installasjonsavdeling), bredbånd, IT-tjenester, kraftproduksjon og kraftsalg.

Rissa Kraftlag SA sin visjon er å være en generator i lokalsamfunnets utvikling. For å nå ambisjonene, samarbeider de bl.a. tett med kommune og næringsliv om næringsutvikling, befolkningsvekst, miljø, samfunnssikkerhet og beredskap. Se hjemmesiden www.rissakraft.no for mer informasjon.