Se alle bedrifter

Rødsjø Trafikkskole AS har som mål å ta med eleven fra sitt ståsted og opp til føreprøve på en så effektiv måte som mulig. Eleven skal føle en trygghet om at opplæringen skjer i henhold til myndighetenes læreplaner.
Humor og lett tone skal være i fokus hos Rødsjø Trafisskole.

Bedriften ønsker at opplæringen skal skje der det er mulig og i samarbeid med elevens private ledsagere.
Eleven vil etter hver time få med seg «hjemmelekse» som det kan øves på.
Elevens private ledsager er også velkommen med i skolebilen slik at de ser hvordan det arbeides med øvelsene.

Myndighetenes 0-visjon vil også være et viktig mål som det arbeides med ved Rødsjø Trafikkskole AS.

Ta kontakt i dag for en trygg, effektiv og humørfylt opplæring.