Se alle bedrifter

Sikker Mat tilbyr næringsmiddelteknologisk kompetanse til små og mellomstore næringsmiddelbedrifter, veileder bedriftene innen de matrelaterte områdene, bidrar med opplæring, kvalitetssikring, prøveuttak med mer i henhold til lover og forskrifter og kundekrav for å begrense faren for matforgiftninger i framtida.