Om Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik og Oppdal kommuner (Rennebu kommune fom 1.7.12).

Vi har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet, kommunene, mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. Vi er også forpliktet til å utnytte de ressurser som kommunene investerer i beredskap og forebyggende tiltak på en tilfredsstillende måte.

12 brannstasjoner er tilknyttet Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, hvorav ni er bemannet med innkallingsmannskaper. Pr. 1.1.2012 er antall ansatte i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS ca 300 personer.

Selskapets visjon er at ingen skal omkomme i brann.
Utledet av denne visjonen beskrives selskapets overordnete målsetting:

  • TBRT skal kjennetegnes av effektiv drift og helhetlig forståelse for brann- og redningsarbeid
  • Være synlig og offensiv i forebyggende arbeid
  • Ha en slagkraftig beredskap for å redde liv, verdier og miljø
  • Alle ansatte skal trives på jobb
  • Ingen skade på ansatte