Fosen Innovasjon tilbyr idéhavere, etablerere og eksisterende bedrifter kompetanse og bistand på veien mot vekst, utvikling og innovasjon. Vi gjør bedriftsutviklingen din mer effektiv ved å være en aktiv sparringpartner og bidragsyter i alle fasene av innovasjonsløpet. Dette gjelder enten du er en fersk gründer eller allerede driver bedrift og har spennende idéer som kan bli til ny virksomhet. Vi kan profesjonell forretningsutvikling, vi åpner dører til kompetanse, kapital og nettverk, og vi bidrar til koblinger som kan gi deg fart inn i markedet.

Ønsker du å være en del av et innovativt miljø? Vi bistår deg gjerne der du er lokalisert, men du er også velkommen til å benytte våre kontorfasiliteter i Vanvikan, på Brekstad og i Trondheim. Da sitter du nært gode hjelpere og tett opp mot alle våre klynge- og nettverkssatsinger.

INKUBASJON – hva er det?
Inkubasjon er en metode hvor lovende gründeridéer eller -selskap får tilgang til et etablert og strukturert miljø for lettere å nå sitt potensial. Under ser du hva vi tilbyr i de ulike fasene av inkubasjonsprosessen.