PROSJEKTLEDERE SØKES

Fosen Innovasjon (avd Trondheim/Vanvikan) søker 2-3 prosjektledere som skal arbeide med innovasjonsprosjekter, bedriftssamarbeid og næringsutvikling. En stor del av aktiviteten vil være innenfor ett eller flere av områdene; fornybar energi, forsvar og samfunnssikkerhet, autonomi og havbruk. Arbeidsoppgavene omfatter rådgivning til gründere og etablerte bedrifter, organisering av møteplasser/workshops, utvikling av regionale næringsmiljøer, og initiering og ledelse av utviklingsprosjekter, ofte med involvering av flere bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor.

Vi søker personer som evner å kommunisere med- og forstå ulike aktørers behov og interesser, som ser utviklingsmuligheter og er i stand til å realisere muligheter gjennom systematisk arbeid. Høyere utdanning og relevant arbeidserfaring er en fordel.

To av stillingene er knyttet til to større klyngeprosjekter som trenger mer kapasitet. Fornybarklyngen omfatter 50 aktører i hele verdikjeden for fornybar energi, og arbeider med tema som lokale energisystemer, energilagring, elektrifisering av transport og nye energitjenester. Den andre klyngen er MIDSEC (Mid Norway Defence and Security Cluster) som satser innenfor samfunnssikkerhet og forsvarsindustri. MIDSEC omfatter 40 aktører som utvikler autonome systemer, kunstig intelligens, fysisk sikring, elektronikk, vedlikeholdssystemer, cybersikkerhet, logistikkløsninger mm til Forsvaret og sivile virksomheter nasjonalt og internasjonalt.

Vi ser spesielt etter

 • Forretningsmessig orientering og forståelse av kommersielle mekanismer
 • Evne til å kommunisere med mange ulike aktører og personer på ulike nivå i bedrifter
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og ryddig
 • Evne til å sette seg inn i bruken av- og funksjonen til ulike teknologier som for eksempel energiløsninger, autonomi eller industriell produksjon.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både på norsk og engelsk
 • Evne til å utforme skriftlige fremstillinger som f.eks. prosjektbeskrivelser finansieringssøknader og sluttrapporter.

Det er en fordel at du har

 • Erfaring med ledelse av prosjekter hvor flere uavhengige aktører samarbeider.
 • Høyere utdanning innenfor relevant fagområder som for eksempel teknologi eller økonomi
 • Bakgrunn innenfor ett eller flere av områdene fornybar energi, forsvars- og sikkerhetsindustri, autonomi eller aquakultur
 • Erfaring med offentlige virkemidler

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse i 100% stilling
 • Et godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kolleger og fokus på nye utviklingstrender og muligheter.
 • Stor grad av selvstyring og fleksibilitet i hverdagen
 • Gode betingelser og utviklingsmuligheter
 • Mulighet til å jobbe innenfor flere sektorer med sterke næringsmiljø og stor utviklingsaktivitet
 • Mulighet til å jobbe tett med mange ulike bedrifter, offentlige aktører og fagmiljøer

Arbeidsted er i Trondheim eller Vanvikan.

Har du spørsmål om stillingen?
Kontakt Bjørn Damhaug, daglig leder i Fosen Innovasjon
Mobil:98864444
Mail: bjorn @foseninnovasjon.no

Søknadsfrist: Søknad sendes på mail til Bjørn Damhaug innen 15. januar 2019

Om Fosen Innovasjon

Fosen Innovasjon (FI) et midtnorsk innovasjons- og utviklingsselskap med rotfeste innen industriutvikling. Vi tilbyr tjenester til etablert næringsliv og gründere, med særlig fokus på forretningsutvikling innenfor sektorene havbruk, energi og miljø, forsvars- og sikkerhetsindustri, autonomi, og vann og miljø. FI driver en regional næringshage innenfor SIVA sitt Næringshageprogram, og jobber aktivt med entreprenørskap/inkubasjonsprosesser.

FI er et av landets fremste innovasjonsmiljø når det gjelder utvikling og drift av næringsklynger og bedriftsnettverk, og vi trenger nå mer kapasitet for å arbeide med prosjekter knyttet til klynge og nettverksaktiviteten. Dette gjelder blant annet to spennende næringsklynger som FI er fasilitator for:

Fornybarklyngen

Fornybarklyngen som omfatter 50 aktører i hele verdikjeden for fornybar energi, og arbeider med tema som lokale energisystemer, hydrogen, utslippsfri transport og nye energitjenester. Trøndelag har et sterkt miljø innen fornybar energi med mange bedrifter, ledende forskningsmiljøer og høy interesse for ny utvikling. Fornybarklyngen skal bidra til bærekraftig verdiskaping ved å fremme innovasjon, økt produksjon og effektiv omsetning og bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier. Spesielt er klynge opptatt av hvordan nye teknologier passer sammen i et integrert energisystem og hvordan man kan utvikle nye forretningsmodeller og skape lønnsomhet i det grønne skiftet.

De som arbeider med Fornybarklyngen vil få mulighet til å jobbe tett mot bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljø, og energibrukere som er aktivt opptatt av fornybar energi og tilhørende løsninger. Arbeidet i klyngeprosjektet omfatter oppfølging av medlemmer, organisering av arrangement og møteplasser, kommunikasjon og formidling, og identifisering og koordinering av samarbeidsbaserte utviklingsprosjekter.

Mer informasjon om Fornybarklyngen på www.fornybarklyngen.no

MIDSEC

MIDSEC (Mid Norway Defence and Security Cluster) er Norges eneste næringsklynge for samfunnssikkerhet og forsvarsindustri og skaper verdensledende løsninger for et tryggere samfunn. Klyngen har over 40 bedriftsmedlemmer og har base i Midt-Norge.

Bedriftene utvikler banebrytende løsninger for sikring av miljø, objekter og områder på sjø og land.  Leveransene omfatter bl.a. autonome systemer, kunstig intelligens (AI), fysisk sikring, elektronikk, vedlikeholdssystemer, maskinering og mekanikk, cybersikkerhet, logistikk mm. Kundemassen består både av Forsvaret og sivile virksomheter nasjonalt og internasjonalt.

Stillingen

Den som ansettes for å jobbe med MIDSEC kjenner forsvarssektoren, har interesse for- og innsikt i utfordringer innen samfunnssikkerhet, er god på forretningsutvikling og ønsker å jobbe tett mot alle klyngens medlemmer, forsknings- og utdanningsmiljø for å skape nye prosjekter, koblinger og forretningsmuligheter for bedriftene. Arbeidet vil omfatte oppgaver knyttet til drift av selve klyngeprosjektet, arbeid med delprosjekter hvor flere av bedriftene deltar, utvikling av arrangementer for medlemmene, representasjonsoppgaver mm.

Mer informasjon om MIDSEC på www.midsec.no