Fosen Innovasjon AS deltar i det nasjonale næringshageprogrammet som administreres av SIVA SF. Dette innebærer bl.a. at vi mottar tilskudd fra SIVA som delvis skal finansiere innovasjonsaktiviteter for næringshagebedriftene (målbedriftene).

Vi kan tilby tilgang til forretningsnettverk, FoU-nettverk og relevante aktiviteter for utvikling av egen bedrift. I den forbindelse kan Fosen Innovasjon yte tjenester til en redusert pris i henhold til regelverket – dette reguleres i en egen avtale med bedriften (målbedriftsavtale).

Ønsker du å bli målbedrift?

Ta kontakt med

Bjørn Damhaug

Telefon: 98 86 44 44
e-post: [email protected]

eller

Jan S. Vådal

Telefon: 41 60 55 09
e-post: [email protected]

for mer informasjon.