Næringshagen Fosen Innovasjon AS (tidligere LIV AS) er et spennende industrimiljø bestående av ca 55 bedrifter fra Indre Fosen Kommune.Hovedinngang

De fleste bedriftene lokalisert i LIV-bygget er industribedrifter. Bygget har et samlet areal på 11.500 m2, og inneholder kontor-, lager- og produksjonslokaler. Vi har tilhold ligger like ved sjøen med flott utsikt over Trondheimsfjorden.

Næringshagen Fosen Innovasjon AS ble etablert som et resultat av en felles satsing mellom industrimiljøet i Leksvik (nå Indre Fosen kommune), daværende Nord-Trøndelag Fylkeskommune, kommunene i regionen og Innovasjon Midt-Norge. Næringshagen skal hovedsakelig arbeide for å styrke samarbeidet mellom industrien og kompetansemiljøene i regionen.

Fosen Innovasjon ble tatt inn i SIVA sitt næringshageprogram i 2007, og ble senere i 2011 tatt inn i SIVA sitt nye, 10-årige Næringshageprogram. Fosen Innovasjon er også medlem i Foreningen Næringshagene i Norge, som er næringshagenes egen interesseorganisasjon.

Leder for Næringshagen Fosen Innovasjon er Inga Blæsterdalen.