Fosen Innovasjon har et stort nettverk som blant annet består av disse: