Under Trøndelagsmøtet 2018 deltok Geir Olav Kjøsnes i Fosen Innovasjon i samtale fra scenen sammen med Ebbe Deraas, en av to forsvarskoordinatorer i Midt-Norge (Erling Eriksen er den andre), og Karl Erik Haug, Luftkrigsskolen, for å snakke om hva det betyr for oss at Trøndelag er Forsvarets strategiske midtpunkt.

-฀ Det฀ vil฀ skje฀ mye฀ på aksen฀Værnes,฀Trondheim฀ og฀ Ørland,฀ og jeg฀ tror฀ at฀ vi฀ vil฀ få฀ se en฀større฀utvikling฀på Værnes฀ i฀ tida฀ framover,฀ sa฀ Ebbe฀ Deraas på฀Trøndelagsmøtet. Deraas forteller videre om behov for store leveranser til Forsvaret i tiden fremover, og at vi bør ha et mål om at mest mulig må kjøpes lokalt.
-Trøndelag får en stadig viktigere rolle når det gjelder Norges sikkerhet, og næringslivet får en stadig viktigere rolle for støttevirksomheten i Forsvaret. MIDSEC samler midt-norske bedrifter som vil bidra til understøttelse av forsvarsindustrien og Forsvaret, og blir dermed et viktig bidrag til Totalforsvaret i regionen, sier Geir Olav Kjøsnes i Fosen Innovasjon.