Se alle prosjekter

Fosen Innovasjon er en del av Næringsalliansen på Fosen.

Næringsalliansen på Fosen består av Roan Næringsforening, Åfjord Næringsforening, Bjugn Næringsforum, Kopparn Utvikling, Fosen Industriforum, Næringsliv Osen, Ørland Næringsforum, Rissa Utvikling KF, Åfjord Utvikling, Fosen Innovasjon (tidligere Leksvik Industriell Vekst), Næringsliv Ørland (tidl. Fosen Næringshage) og Austrått Innovasjon (nå Fosen Innovasjon).

Næringsalliansen ble etablert for å skape et forsterket og inkluderende samarbeid på tvers av aktørene på Fosen. Målet er økt vekstkraft og verdiskaping i regionen. Se samarbeidsavtalen her.

ByR-programmet Næringsalliansen samarbeider med Fosen Regionråd om deltakelse i det statlige ByR-programmet. Fosens ByR-prosjekt skal bidra til å ta ut ringvirkninger fra de store satsingene på Fosen, innen vind, industri, forsvar og blå-grønn sektor.

ByR-programmets nyhetsbrev kan du lese her: