Se alle prosjekter

Smart Water Cluster (SWC) er en midtnorsk næringsklynge som utvikler løsninger for vannrensing og vannbehandling for et globalt marked. Prioriterte markedsområder er Vann og Miljø, Akvakultur, og Industri, olje & gass sektoren. Klyngen har også utviklet et konsept er knyttet til gjenbruks- og gjenvinningsløsninger innen vann og avløp.

SWC består av virksomheter og underleverandører innenfor vannbehandlingssektoren. Klyngen samarbeider med andre klynger, regionale og nasjonale undervisnings- og FoU-aktører, interesseorganisasjoner, utviklingsselskap, relevante prosjekter og virkemiddelapparat.

Smart Water Cluster er organisert som et prosjekt i Arenaprogrammet. Arenaprogrammet er et nasjonalt klyngeutviklingsprogram, administrert av Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA. Klyngen har vært en del av Arenaprogrammet siden 2011, og har samarbeidsavtale ut 2016. Smart Water Cluster er administrert av Fosen Innovasjon AS, og ledes av operativ klyngeleder Vegard Saur og adm. klyngeleder Marianne Brøttem.

Les mer om Smart Water Cluster HER.